A bivariate distribution with instructive properties as to normality, correlation and dependence

J. IJzeren, van

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  1 Citaat (Scopus)

  Samenvatting

  No abstract.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)55H-56H
  Aantal pagina's2
  TijdschriftStatistica Neerlandica
  Volume26
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1972

  Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A bivariate distribution with instructive properties as to normality, correlation and dependence'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit