A binomial diophantine equation

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  19 Citaten (Scopus)

  Samenvatting

  No abstract.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)221-231
  TijdschriftThe Quarterly Journal of Mathematics
  Volume47
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1996

  Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A binomial diophantine equation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit