A bi-objective timetable optimization model incorporating energy allocation and passenger assignment in an energy-regenerative metro system

S. Yang (Corresponding author), Feixiong Liao (Corresponding author), Jianjun Wu (Corresponding author), Harry J.P. Timmermans, H. Sun, Ziyou Gao

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A bi-objective timetable optimization model incorporating energy allocation and passenger assignment in an energy-regenerative metro system'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Sociale wetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen