A BGO detector for catalysis studies with positron emitters

A.V.G. Mangnus, L.J. IJzendoorn, van, J.J.M. de Goeij, M.J.A. Voigt, de

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
216 Downloads (Pure)

Samenvatting

A detector for measurement of the activity distribution of positron emitters in a catalyst reactor has been designed and built. The detector consists of two banks of each ten BGO scintillation crystals. The activity distribution is measured as a function of time and position along the reactor. The attainable position resolution along the reactor is 3 mm and the minimum sampling time for the measurement of an activity profile is 1 second. The detector has a high sensitivity and the flexibility to be used with catalyst reactors of different types and sizes
Originele taal-2Engels
TitelNSS : IEEE nuclear science symposium and medical imaging : conference records, 1995, Norfolk, Va., October 30 to November 5
RedacteurenR.C. Trendler
Plaats van productiePiscataway
UitgeverijInstitute of Electrical and Electronics Engineers
Pagina's333-336
ISBN van geprinte versie0-7803-2544-3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1995

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A BGO detector for catalysis studies with positron emitters'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  • Citeer dit

    Mangnus, A. V. G., IJzendoorn, van, L. J., de Goeij, J. J. M., & Voigt, de, M. J. A. (1995). A BGO detector for catalysis studies with positron emitters. In R. C. Trendler (editor), NSS : IEEE nuclear science symposium and medical imaging : conference records, 1995, Norfolk, Va., October 30 to November 5 (blz. 333-336). Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers. https://doi.org/10.1109/NSSMIC.1994.474403