A better-than-worst-case circuit design methodology using timing-error speculation and frequency adaptation.

S. Moreno Londono, J. Pineda de Gyvez

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A better-than-worst-case circuit design methodology using timing-error speculation and frequency adaptation.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering