A better lower bound for two-circle point labeling

A. Wolff, M. Thon, Y.F. Xu

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

  5 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'A better lower bound for two-circle point labeling'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Mathematics

  Computer Science