A BEM solution to simulate the curvature driven deformation of a profile that is pressed into a plate of hot glass

G.A.L. Vorst, van de

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelBoundary Element Methods in Fluid Dynamics II (Proceedings 2nd International Workshop, Southampton, UK, July 1994)
RedacteurenH. Power, C.A. Brebbia, D.B. Ingham
Plaats van productieSouthampton
UitgeverijComputational Mechanics Publications
Pagina's11-20
ISBN van geprinte versie1-85312-267-X
StatusGepubliceerd - 1994

Citeer dit