A beginner's guide to open innovation

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)4-8
Aantal pagina's5
TijdschriftGlobal Innovation Magazine
Volume1
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 30 jun 2014
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit