A Bayesian hierarchical mixture of experts approach to estimate speech quality

S.I. Mossavat, O.D. Amft, B. Vries, de, P.N. Petkov, W.B. Kleijn

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)
201 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A Bayesian hierarchical mixture of experts approach to estimate speech quality'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science