A 'backward' free-convective boundary layer

H.K. Kuiken

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  35 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'A 'backward' free-convective boundary layer'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Engineering

  Physics

  Chemical Engineering

  Mathematics