A 96 % efficient high-frequency DC-DC converter using E-mode GaN DHFETs on Si

J. Das, J. Everts, J. Van den Keybus, M. Van Hove, D. Visalli, P. Srivastava, D. Marcon, K. Cheng, M. Leys, S. Decoutere, Johan Driesen, G. Borghs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

52 Citaten (Scopus)
592 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1370-1372
Aantal pagina's2
TijdschriftIEEE Electron Device Letters
Volume32
Nummer van het tijdschrift10
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit