A 92.2% peak-efficiency self-resonant hybrid switched-capacitor LED driver in 0.18μm CMOS

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A 92.2% peak-efficiency self-resonant hybrid switched-capacitor LED driver in 0.18μm CMOS'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen