A 77-GHz Fully Integrated Power Amplifier for Automotive Radar Application in 40-nm CMOS

Peigen Zhou, Jixin Chen, Wei Hong, Hao Gao

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelIEEE MTT-S 2021 International Wireless Symposium (IWS 2021)
Aantal pagina's3
StatusGeaccepteerd/In druk - mei 2021

Citeer dit