A 60 GHz Down-conversion Passive Mixer in 65 nm CMOS Technology

Yang Liu, Hao Gao

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelIEEE MTT-S 2021 International Wireless Symposium (IWS 2021)
StatusGeaccepteerd/In druk - mei 2021

Citeer dit