A 60-GHz double-balanced homodyne down-converter in 65-nm CMOS process

P. Sakian Dezfuli, R. Mahmoudi, Paul van Zeijl, M. Lont, A.H.M. Roermund, van

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A 60-GHz double-balanced homodyne down-converter in 65-nm CMOS process'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen