A 60 GHz 360° phase shifter with 2.7° phase resolution and 1.4° RMS phase error in a 40-nm CMOS technology

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

26 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A 60 GHz 360° phase shifter with 2.7° phase resolution and 1.4° RMS phase error in a 40-nm CMOS technology'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering