A 58-64 GHz transformer-based differential rectifier in 40 nm CMOS with -12 dBm sensitivity for 1 V at 64 GHz

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
4 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A 58-64 GHz transformer-based differential rectifier in 40 nm CMOS with -12 dBm sensitivity for 1 V at 64 GHz'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen