A (57,14,1) strongly regular graph does not exist

H.A. Wilbrink, A.E. Brouwer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)

Samenvatting

We show that a strongly regular graph with parameters n=57, K=14, ¿=1, ¿=4 ( (0,1)-eigenvalues: 1*14, 38*2, 18*(-5); (1, -1)-eigenvalues: 1*28, 38*(- 5), 18*9) does not exist.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)117-121
TijdschriftIndagationes Mathematicae (Proceedings)
Volume86
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1983

Citeer dit