A 3uW fully-differential RF envelope detector for ultra-low power receivers

B.W.M. Liempd, van, Maja Vidojkovic, M. Lont, C. Zhou, P.J.A. Harpe, D. Milosevic, G. Dolmans

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

26 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A 3uW fully-differential RF envelope detector for ultra-low power receivers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Physics

Nursing and Health Professions