A 3D numerical/experimental study on a stagnation flow of a polyisobutylene solution

J.F.M. Schoonen, F.H.M. Swartjes, G.W.M. Peters, F.P.T. Baaijens, H.E.H. Meijer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

48 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)529-562
TijdschriftJournal of Non-Newtonian Fluid Mechanics
Volume79
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit