A 3D method for modelling the fluid-structure interaction of heart valves

R. Loon, van

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

431 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Biomedical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • van de Vosse, Frans N., Promotor
  • Baaijens, Frank P.T., Promotor
  • Anderson, Patrick D., Co-Promotor
Datum van toekenning31 aug. 2005
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-386-2687-8
DOI's
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit