A 3.5mW 2.5GHz Diversity Receiver and a 1.2mW 3.6GHz VCO in Silicon-On-Anything

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelISSCC 1998
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit