A 30/35 GHz phased array transmitter front-end with >+14dBm Psat and 10 phase/5-bit amplitude resolution for advanced beamforming

Y. Pei, Y. Chen, D.M.W. Leenaerts, B. Slaats, A. Zamanifekri

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
5 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A 30/35 GHz phased array transmitter front-end with >+14dBm Psat and 10 phase/5-bit amplitude resolution for advanced beamforming'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen