A 30 to 44 GHz divide-by-2, quadrature, direct injection locked frequency divider for sliding-IF 60 GHz transceivers

H.M. Cheema, R. Mahmoudi, A.H.M. Roermund, van

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)
95 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A 30 to 44 GHz divide-by-2, quadrature, direct injection locked frequency divider for sliding-IF 60 GHz transceivers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen