A 3-dimensional computer model to simulate trabecular bone metabolism

Ronald Ruimerman, Bert Van Rietbergen, Peter Hilbers, Rik Huiskes

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

41 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A 3-dimensional computer model to simulate trabecular bone metabolism'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen