A 3-D indoor positioning method using a single compact base station

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

20 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A 3-D indoor positioning method using a single compact base station'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen