A 2D anisotropic damage model for masonry walls

T.J. Massart, P. Bouillard, M.G.D. Geers, R.H.J. Peerlings

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Originele taal-2Engels
TitelSolids, structures and coupled problems in engineering : ECCM 2001, 2nd European conference on computational mechanics, Cracow, Poland, June 26-29, 2001 / Ed. Z. Waszczyszyn
Plaats van productieCracow
UitgeverijVesalius
ISBN van geprinte versie83-85688-68-4
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit