A 28 GHz Digital-Controlled 4-bit Vector Modulator Based Phase Shifter Design

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelIEEE MTT-S International Wireless Symposium, 2020
StatusGepubliceerd - 20 sep 2020

Citeer dit

Liu, X., Ding, K., & Gao, H. (2020). A 28 GHz Digital-Controlled 4-bit Vector Modulator Based Phase Shifter Design. In IEEE MTT-S International Wireless Symposium, 2020