A 2 GHz 0.98 mW 4-bit SAR-based quantizer with ELD compensation in an UWB CT ΣΔ modulator

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A 2 GHz 0.98 mW 4-bit SAR-based quantizer with ELD compensation in an UWB CT ΣΔ modulator'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen