A 2-µm CMOS 8-MIPS digital signal processor with parallel processing capability

Frans J. Van Wijk, Jef L. van Meerbergen, Frank P. Welten, Jan Stoter, Jos A. Huisken, Antoine Delaruelle, Karel J.E. Van Eerdewijk, Josef Schmid, Jan H. Wittek

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A 2-µm CMOS 8-MIPS digital signal processor with parallel processing capability'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science