A 1.8GHz amplifier with 39dB frequency-independent smart self-interference blocker suppression

E.J.G. Janssen, D. Milosevic, P.G.M. Baltus

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A 1.8GHz amplifier with 39dB frequency-independent smart self-interference blocker suppression'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen