A 17 GHz direct digital synthesizer in a InP DHBT technology

Yi Zhang (Corresponding author), Xiaopeng Li (Corresponding author), Youtao Zhang, Min Zhang, Yufeng Guo, Hao Gao

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A 17 GHz direct digital synthesizer in a InP DHBT technology'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen