A 13C-NMR study of squalene, part II : functionalized squalene-like compounds

M.E. van Dommelen, L.J.M. Ven, van de, H.M. Buck, J.W. Haan, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

13 Citaten (Scopus)
126 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A 13C-NMR study of squalene, part II : functionalized squalene-like compounds'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen