A 1.3 nJ/b IEEE 802.11ah fully-digital polar transmitter for IoT applications

Ao Ba, Yao Hong Liu, Johan van den Heuvel, Paul Mateman, Benjamin Busze, Johan Dijkhuis, Christian Bachmann, Guido Dolmans, Kathleen Philips, Harmke de Groot

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

21 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A 1.3 nJ/b IEEE 802.11ah fully-digital polar transmitter for IoT applications'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen