A 1.2V Iductorless Receiver Front-End for Multi-Standard Wireless Applications

V. Vidojkovic, M.A.T. Sanduleanu, J.D. Tang, van der, P.G.M. Baltus, A.H.M. Roermund, van

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
133 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A 1.2V Iductorless Receiver Front-End for Multi-Standard Wireless Applications'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering