A 1.2 nJ/bit 2.4 GHz receiver with a sliding-IF phase-to-digital converter for wireless personal/body area networks

Yao Hong Liu, Ao Ba, J.H.C. van den Heuvel, Kathleen Philips, Guido Dolmans, Harmke de Groot

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

29 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A 1.2 nJ/bit 2.4 GHz receiver with a sliding-IF phase-to-digital converter for wireless personal/body area networks'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen