A 10.7MHz IF-to-baseband sigma delta A/D conversion system for AM/FM radio receivers

E.J. Zwan, van der, K.J.P. Philips, C.A.A. Bastiaansen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

55 Citaten (Scopus)
893 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A 10.7MHz IF-to-baseband sigma delta A/D conversion system for AM/FM radio receivers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Earth and Planetary Sciences