A 10-b 20-MS/s SAR ADC with DAC-Compensated Discrete-Time Reference Driver

Maoqiang Liu (Corresponding author), Arthur H.M. van Roermund, Pieter Harpe

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A 10-b 20-MS/s SAR ADC with DAC-Compensated Discrete-Time Reference Driver'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen