A 1 MHz wide bandgap power amplifier for high-precision applications

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
102 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A 1 MHz wide bandgap power amplifier for high-precision applications'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen