A 0.34-571nW all-dynamic versatile sensor interface for temperature, capacitance, and resistance sensing

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

24 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A 0.34-571nW all-dynamic versatile sensor interface for temperature, capacitance, and resistance sensing'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Material Science