A 0.20 mm² 3 nW signal acquisition IC for miniature sensor nodes in 65 nm CMOS

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

107 Citaten (Scopus)
190 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A 0.20 mm² 3 nW signal acquisition IC for miniature sensor nodes in 65 nm CMOS'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering