9.3 A680 μw burst-chirp UWB radar transceiver for vital signs and occupancy sensing up to 15m distance

Yao Hong Liu, Sunil Sheelavant, Marco Mercuri, Paul Mateman, Johan Dijkhuis, Wilfried Zomagboguelou, Arjan Breeschoten, Stefano Traferro, Yan Zhan, Tom Torf, Christian Bachmann, Pieter Harpe, Masoud Babaie

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

13 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van '9.3 A680 μw burst-chirp UWB radar transceiver for vital signs and occupancy sensing up to 15m distance'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen