8T SRAM with mimicked negative bit-lines and charge limited sequential sense amplifier for wireless sensor nodes

Vibhu Sharma, Stefan Cosemans, Maryam Ashouei, Jos Huisken, Francky Catthoor, Wim Dehaene

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van '8T SRAM with mimicked negative bit-lines and charge limited sequential sense amplifier for wireless sensor nodes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen