89Y NMR line splitting in the high Tc superconductor YBa2Cu3O7

G.J. Kramer, H.B. Brom, J. Berg, van den, P.H. Kes, D.J.W. IJdo

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

13 Citaten (Scopus)
71 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)705-706
TijdschriftSolid State Communications
Volume64
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - 1987

Citeer dit

Kramer, G. J., Brom, H. B., Berg, van den, J., Kes, P. H., & IJdo, D. J. W. (1987). 89Y NMR line splitting in the high Tc superconductor YBa2Cu3O7. Solid State Communications, 64(5), 705-706. https://doi.org/10.1016/0038-1098(87)90683-1