7½ and weekend alarm: designing alarm clocks for the morality of sleep and rest

Anne Spaa, Ron L. Wakkary, Joep W. Frens, Abigail Durrant, John Vines

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

8 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van '7½ and weekend alarm: designing alarm clocks for the morality of sleep and rest'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Landbouw en Biologie