65/30 GHz dual-frequency wirelessly powered monolithic 1.83 mm2 wireless temperature sensor using a 3-stage inductor-peaked rectifier with on-chip antenna in 65-nm CMOS

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)
4 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van '65/30 GHz dual-frequency wirelessly powered monolithic 1.83 mm2 wireless temperature sensor using a 3-stage inductor-peaked rectifier with on-chip antenna in 65-nm CMOS'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Physics

Computer Science