5th IFAC conference on analysis and control of chaotic systems CHAOS 2018, Eindhoven, The Netherlands, 30 October – 1 November 2018

A.A.J. Lefeber (Redacteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftSpeciale editieAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftIFAC-PapersOnLine
Volume51
Nummer van het tijdschrift33
StatusGepubliceerd - 2018
Evenement5th IFAC Conference on Analysis and Control of Chaotic Systems (IFAC CHAOS 2018)
- Eindhoven, Nederland
Duur: 30 okt 20181 nov 2018
https://chaos2018.dc.wtb.tue.nl/

Citeer dit