56 Gb/s PAM-4 optical modulator driver for 3D wafer scale packaging

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPoster

19 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van '56 Gb/s PAM-4 optical modulator driver for 3D wafer scale packaging'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen