50 fJ-per-bit, high speed, directly modulated light sources for on-chip optical data communications

O. Raz, H.J.S. Dorren, R. Kumar, G. Morthier, P. Regreny, P. Rojo-Romeo

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van '50 fJ-per-bit, high speed, directly modulated light sources for on-chip optical data communications'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen