5-Hydroxymethylfurfural (HMF) production from fructose over zeolite-coated aluminium foams

V. Ordomskiy, T.A. Nijhuis, J.C. Schouten

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelProceedings of EuropaCat X Conference, 28 August - 2 September 2011, Glasgow, U.K.
Pagina'sPM124-
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit